1930 อยากถามเชคว่าคนที่ท่องจำอัลกุรอาน เขามีการกำหนดเมนูอาหารเฉพาะในช่วงเวลาที่ท่องจำอย่างไรบ้าง

Submitted by dp6admin on Mon, 08/11/2010 - 06:11
คำถาม
เขาจำกัดการกินหารไหม หมายถึงว่าการกินอาหารมีผลต่อการท่องจำอัลกุรอานไหมค่ะ และอยากให้ช่วยยกตัวอย่างการกินของบรรดาคนที่ท่องจำอัลกุรอานได้ค่ะ แล้วนอกจากเรื่องการกินแล้วยังมีเรื่องใดบ้างที่มีผลต่อการท่องจำอัลกุรอาน

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

วันที่ตอบ