การทำสหกรณ์ เป็นที่ฮาลาลของมุสลิมรึไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 29/10/2010 - 10:58

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------