อยากถามเรื่องการเข้าและหมดเวลาละหมาด

Submitted by dp6admin on Fri, 29/10/2010 - 10:59

อยากถามเรื่องการเข้าและหมดเวลาละหมาด เพราะไม่ทราบว่าจะนับตามเวลาที่ระบุไว้ในปฏิทินหรือจากเสียงอาซานของมัสยิด เนื่องจากมัสยิดแถวบ้านจะอาซานช้ากว่านาฬิกาที่บ้านจึงไม่แน่ใจว่าจะให้ถืออันไหนเป็นหลัก

 

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี


ถ้าเราละหมาดอยู่แล้วได้ยินเสียงอะซานของเวลาใหม่จะ ถือว่าละหมาดที่กำลังปฎิบัติอยู่นั้นใช้ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นกระผมจะกลับมาละหมาดอัสริที่บ้านซึ่งจะคาบเกี่ยวกับจะหมดเวลา อยู่เป็นประจำและบางทีละหมาดไปได้ร็อกอัตเดียวแล้วได้ยินเสียงอาซานของ เวลามักริบจะให้ผมทำการละหมาดต่อหรือหยุดละหมาดอัสริแล้วไปละหมาดกอดอร์ใช้หลังละหมาดมักริบแทน ผู้รู้ช่วยไขข้อข้องใจให้กระผมด้วยครับ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี