อยากให้เชคอธิบายการอาบน้ำละหมาดตามซุนนะฮฺโดยละเอียด

Submitted by dp6admin on Fri, 01/10/2010 - 08:09

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

1- เหนียตอาบน้ำละหมาดยกหะดัษเล็ก
2- วิธีอาบ - เริ่มอาบด้วยการล้างมือ 3 บ้วนปากล้างจมูก 3 ล้างหน้า 3, แขน(และมือ)ขวา 3 (จากปลายนิ้วถึงข้อศอก) ซ้าย 3, เช็ดศีรษะ 1 ครั้ง (ลูบไปและลูบกลับ) เช็ดหู 1, ล้างเท้าขวา 3 ซ้าย 3 (ตามลำดับ)
3- สำหรับคนที่มีเครา ถ้าเคราไม่ดกมาก ต้องล้างให้ถึงผิว และให้ล้างเคราพร้อมกับล้างหน้า
4- ให้ระวังส่วนที่ซ่อนเร้น (ล้างยาก) เช่น ใต้จมูก ใต้หนวด ซอกนิ้วมือนิ้วเท้า
5- ควรศึกษาให้ละเอียด
 
วันที่ตอบ