1908 ถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล รวมกับการถือศีลอดวันจันทร์-พฤหัส ?

Submitted by dp6admin on Thu, 23/09/2010 - 18:10
คำถาม
การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล เนียตรวมกับการถือศีลอดวันจันทร์-พฤหัสที่เราถือเป็นประจำอยู่แล้วไหม

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ