ในการละหมาดสุนนะห์ 2 ร๊อกอะฮ์ ก่อนหรือหลังละหมาดฟัรดู หลังอ่านฟาติฮะห์ แล้วควรอ่านซูเราะฮ์ใด

Submitted by dp6admin on Thu, 23/09/2010 - 18:10