1900 เราจะถือศีลอดชดใช้ โดยเนียตร่วมกับถือศีลอดอีก 6 วันในเดือนเชาวาลได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 23/09/2010 - 18:10

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ