1890 เราไปร่วมละหมาดฟัรฎูที่มัสญิด แต่มีการอ่านดุอาอฺกุนูต เราควรจะทำอย่างไร เพราะกรรมการแจ้งว่าจะมีการประกาศชื่อคนที่ไม่อ่านกุนูตทางเสียงตามสาย