เคยได้ฟังเชคคุฏบะฮฺเป็นภาษาไทยทั้งสองรอบ แต่โดยทั่วไปจะเป็นคุฏบะฮฺภาษาไทย 1 รอบ และอีกรอบเป็นภาษาอาหรับ