พี่น้องคู่หนึ่งผู้ชายทั้งคู่คนหนึ่งแต่งงานอีกคนโสดพ่อแม่เสียชีวิตแล้วได้แบ่งมรดกให้ ต่อมาคนที่โสดเสียชีวิตไปพี่น้องของเขาจะนำสมบัติเขามาใช้ได้หรือไม่