ภรรยาเข้ารับอิสลามใหม่ เขาป่วยกระเพาะอาหารอักเสบ จะละศีลอดและจ่ายกัฟฟาเราะฮฺได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 14/08/2010 - 17:54

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ