การให้ยืมเงินอิสลามกำหนดไว้อย่างไร สำหรับคนที่ประวัติไม่ดี ไม่ให้ยืมได้หรือไม่ (ก็อรดฺฮะซัน)

Submitted by dp6admin on Tue, 10/08/2010 - 18:34

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ