เวลาที่สามีภรรยามีปัญหากันสามารถปรึกษาใครได้หรือควรใช้ดุลยพินิจอย่างไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกว่าใครที่ควรปรึกษา

Submitted by dp6admin on Fri, 06/08/2010 - 19:13
คำถาม
เกรงว่าหากไม่พิจารณาเลือกให้ดีจะถูกกล่าวหาว่าเอาเรื่องความผิดของคู่ครองมาประจาน

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ