1852 ดุอาอฺเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยว กล่าวเฉพาะคนที่เห็น หรือคนที่ได้ยินข่าวด้วย

Submitted by dp6admin on Fri, 06/08/2010 - 19:13

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

สรุปคำตอบ เมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวเดือนรอมฎอนหรือเดือนอื่นๆ ท่านนบีจะกล่าวว่า

 اللهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ  وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ .   

[ อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุมมะอะฮิลละฮู อะลัยนา บิลอัมนิ วัลอีมานิ วัสสลามะติ วัลอิสลามิ วัตเตาฟีกิ ลิมา ตุฮิบบุ วะตัรฎอ ร็อบบี วะร็อบบุกัลลอฮุ 

ดุอาเห็นหิล้าล.jpg ความว่า : อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อัลลอฮฺ ขอให้(จันทร์เสี้ยวนี้)ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของฉันและท่านคืออัลลอฮฺ  (บันทึกโดยติรมิซียฺและดาริมียฺ อิบนิฮิบบานกล่าวว่าศ่อเฮียะฮฺ)

ดุอาอฺบทนี้มีหลายสำนวน อาจะเพิ่มหรือลดจากนี้ แต่ดุอาอฺนี้ท่านนบีจะกล่าวไม่ว่าท่านจะเห็นเองหรือมีผู้อื่นเห็นหิล้าลแล้วมาแจ้งท่านนบีก็ตาม ดังนั้น ใครที่เห็นหิล้าลเองก็ควรกล่าว และใครที่ไม่ได้เห็นหิล้าลเอง แต่ได้รับข่าวการเห็นหิล้าลก็ควรกล่าวเช่นกัน แต่จะกล่าวเมื่อไหร่ ? ก็ช่วงแรกๆ ที่เราได้รับข่าวการเห็นหิล้าล เราทราบข่าวเมื่อไหร่ก็ให้กล่าวดุอาอฺเมื่อนั้น

 

วันที่ตอบ