1833 ถ้าเรากำลังทานอาหารอยู่แล้วได้ยินเสียงอะซานศุบฮิ เราต้องหยุดทานทันทีเลยหรือไม่?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:09

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ