ผู้หญิงมุอัลลัฟแต่งงานแล้ว และได้หย่ากับสามีคนก่อน และประสงค์จะแต่งงานใหม่

Submitted by dp6admin on Thu, 15/07/2010 - 01:25
คำถาม
แต่คนที่ทำการแต่งงาน(อาจจะเป็นอิมามมัสยิด)บอกว่าไม่มีหลักฐานการหย่าจากสามีคนที่แล้ว นางจะต้องทำอย่างไร ใครจะเป็นวลีให้นาง

 

หรือ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ