กำไรที่ได้จากการขายทองคำ ที่ยังไม่ครบรอบปี จะต้องเสียซะกาตอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Mon, 12/07/2010 - 08:07
คำถาม
(คำอธิบายประกอบ ดังนี้ คือ ซื้อทองคำมาเก็บไว้ แล้วขายเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้น และถือครองเงินก้อนนั้นไว้ สักระยะเวลาหนึ่ง และรอเมื่อราคาทองคำอยู่ช่วงขาลง ก็จะนำเงินก้อนนั้นไปซื้อทองคำมาเก็บไว้อีก ซึ่งจะเหลือเงินที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เป็นเงินที่เราได้สุทธิจริงๆ คำถาม คือ เราจะต้องจ่ายซากาต จากเงินสุทธินี้หรือไม่ อย่างไร)

 

-------------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ