1800 การซื้อทองคำแท่งแบบที่ได้ตัวทองคำมาอยู่กับเราหรือเป็นตั๋ว โดยเหนียตว่านำมาเก็บไว้ เมื่อได้ราคาดีจะขายสู่ตลาด ทำได้หรือไม่