พ่อแม่ของสามีและภรรยา จะเข้ามารับรู้หรือยุ่งเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของทั้งคู่ได้ในกรณีใด จะขัดกับการรักษาความลับระหว่างสามีภรรยาหรือไม่