ในหลักการศาสนา ที่มีสองทัศนะซึ่งมีน้ำหนักเท่ากันในหลักฐาน ผู้ปฏิบัติต้องเลือกเพียงทัศนะเดียวแล้วปฏิบัติตลอดไปหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 25/06/2010 - 08:53