เราสามารถตั้งชื่อลูกว่า "มุอฺมิน" เฉยๆได้หรือไม่ครับ เพราะที่เคยอ่านเจอว่าเป็นพระนามของอัลลอฮฺ ?