ถ้าหวงของ เช่น ไม่แบ่งของเล่นให้พี่น้อง จะได้รับโทษจากอัลลอฮฺหรือไม่ อยากให้ลุงเชคช่วยอธิบาย

Submitted by dp6admin on Mon, 14/06/2010 - 12:08

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ