ในกรณีที่ละหมาดอยู่แล้วอิมามเสียน้ำละหมาด มีซุนนะฮฺให้ปฏิบัติอย่างไร มีคิลาฟ(ทัศนะที่แตกต่างกัน)ในเรื่องนี้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 30/04/2010 - 15:40
คำถาม
ถ้าอิมามเสียน้ำละหมาดต้องออกจากละหมาดเสมอไปหรือไม่ มีคิลาฟในเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเกรงว่ามะอฺมูมจะไม่สามารถละหมาดแทนอิมามได้

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

วันที่ตอบ