กะเทยเข้าอิสลาม

Submitted by dp6admin on Fri, 30/04/2010 - 15:35
คำถาม
มีนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นคนที่ผ่านการแปลงเพศจาก ชายมาเป็นหญิงและผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้ว วันหนึ่งมาศึกษาในมหาวิทยาลัยได้พบกับอิสลามและประทับใจอยากศึกษาอิสลาม ถามว่ากรณีนี้จะให้ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเป็นคนดะวะห์เขาคนนี้ครับ และถ้าเขาเข้ารับอิสลามจริงจะต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเพศของเขา ครับ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

วันที่ตอบ