มุสลิมะฮฺที่ออกไปเรียกร้องให้กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมมาเข้ารับอิสลาม ใช้ได้หรือไม่