คำพูดที่ยกย่องคนอื่นที่อธรรมกับมุสลิม เช่น ฉันชื่นชอบอดีตนายกฯคนนี้ แต่เขาเคยทำร้ายมุสลิม กรณีนี้ตามหลักการอิสลามใช้ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 20/04/2010 - 20:46

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ