1280 การทำกิจกรรมสันทนาด้วยการปรบมือให้จังหวะ มุสลิมทำได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 08/04/2010 - 16:30
คำถาม
การทำกิจกรรมสันทนาด้วยการปรบมือให้จังหวะ ไม่ใช่ปรบมือกับดนตรีหรือนะชีด และไม่ใช่การปรบมือยินดีหรือชื่นชม มุสลิมทำได้หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ