1268 การอนุญาตให้ฟังนะชีดมีหุกุ่มอย่างไรบ้าง และขั้นไหนที่ถือว่าหะรอม