การตั้งเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือเป็น "บิสมิลลาฮฺ" สามารถทำได้ตามหลักการศาสนาหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 22/03/2010 - 07:56

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ