ถ้าเราดูดาวเทียมแล้วคอเฏบขอดุอาอฺ เราจะกล่าว อามีน ตามดุอาอฺได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 22/03/2010 - 07:56