คนแก่ที่ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้การกำจัดเล็บหรือขนในส่วนต่างๆ ที่จำเป็นตามหลักการ ผู้ดูแลจำต้องกำจัดให้ตามปกติหรือไม่ อย่างไร?

Submitted by dp6admin on Sat, 13/03/2010 - 20:59

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ