ออกสามวันกับญะมาอะฮฺตับลีฆ ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 24/02/2010 - 13:02

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ