1214 ฮาลาลหรือไม่....ดิฉันเป็นสมุห์บัญชีอยู่บริษัทหนึ่ง

Submitted by dp6admin on Sun, 21/02/2010 - 11:19
คำถาม
อัสสลามมุอลัยกุมวาเราะมาตุ้ลลอฮิวะบะรอกาตุ

คำถามอาจจะยาวหน่อยนะค่ะ คือ ดิฉันเป็นสมุห์บัญชีอยู่บริษัทหนึ่ง แต่ต้องเป็นคนดูแลงานหลายบริษัทในเครือ และได้รับงานพิเศษข้างนอกทำปิดบัญชีเหมือนกัน เรื่องการปิดบัญชีและส่งผู้ตรวจสอบ ซึ่งบริษัทที่ตรวจสอบก็เป็นคนรู้จักกันและเค้าก็ยื่นขอเสนอในการหาลูกค้ามาตรวจสอบกับดิฉัน โดยให้เรียกเพิ่มจากค่าสอบบัญชีที่เค้าคิดปกติ อยากถามว่า

1. เงินในส่วนนี้ถือเป็นค่านายหน้าหรือไม่ เพราะดิฉันเป็นคนควบคุมดูแลงานทั้งหมดจนจบงาน และลูกค้าจ่ายเงินตรงกับผู้ตรวจสอบ และจ่ายส่วนเกินให้ดิฉันภายหลัง

2.ดิฉันสามารถเรียกเงินเพิ่มเกินได้หรือไม่ ในส่วนของบริษัทที่ทำงานประจำ (โดยเป็นเรื่องรู้กันระหว่างดิฉันก้บผู้ตรวจสอบเท่านั้น)คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ