1213 ต้องไปประเทศจึน ไม่ทราบว่ากิบลัตในประเทศจีน หันไปทางทิศใดครับ