1210 การที่สามีเรียกภรรยาว่าอุมมีตามลูก กระทำได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 21/02/2010 - 11:20
คำถาม
อัสสลามมุอะลัยกุม,
อนุญาตให้สามีเรียกภรรยาว่าอุมมี และภรรยาเรียกสามีว่าอบี ตามที่ลูกเรียก เป็นสิ่งที่กระทำได้หรือไม่
กรณีนี้สามารถนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของนางเคาละฮ บินติ ซะอละบะฮ ที่อัลกุรอ่านกล่าวถึงได้หรือไม่ (อัลมุญาดะละฮ: 1-3) ญะซากัลลอฮุคอยรอน

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง