1207 การทำสุนัตวาญิบต้องมีการเข้าพิธีทำสุนัตหรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 14/02/2010 - 20:11
คำถาม
หากจะพาบุตรไปรับการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศในโรงพยาบาลทั่วไปจะได้รึไม่ครับ เนื่องจากตัวผมเองได้ทำการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศในวัยเด็กก่อนที่จะเข้ารับอิสลามครับ

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 

-------

วันที่ตอบ