1191 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่เชื่อกันว่ารับสายแล้วจะตายทันที การเสียชีวิตแบบนี้อิสลามมีความเชื่ออย่างไร