1188 ผลบุญของการกล่าว ซุบฮานัลลอฮิ วะบิฮัมดิฮี ซุบฮานัลลอฮิลอะซีม