1181 มุสลิมสามารถอุ่นอาหารจากเตาไมโครเวฟในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 01/02/2010 - 02:13

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ