1180 บริษัททำประกันสุขภาพให้พนักงาน โดยจ่ายเงินค่ารักษาและจ่ายเงินชดเชยให้ในวันที่ป่วย พนักงานจะรับเงินนั้นได้หรือไม่ทำอาชีพขายประกันได้หรือไม่