1072 ให้ซะกาตฟิตเราะฮฺแก่คนที่ยังไม่ออกอีด

Submitted by dp6admin on Sun, 12/04/2009 - 06:33
คำถาม
ซะกาตฺฟิตเราะฮฺ ถ้าอีดไม่ตรงกันเราจะให้คนที่ยังไม่ออกอีดได้หรือไม่ครับ

 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การออกซะกาตฟิตเราะฮฺต้องออกในช่วงเวลาก่อนละหมาดอีดุ้ลฟิตริ ศ่อฮาบะฮฺบางท่านอนุโลมให้ออกก่อนวันอีด 2-3 วันก็ได้ การออกซะกาตฟิตเราะฮฺต้องออกในเวลาตามความเชื่อของผู้ออก มิใช่เวลาของผู้รับ เพราะเป็นส่วนอิบาดะฮฺของผู้ออกซะกาต จึงต้องรักษาเงื่อนไขตามความเชื่อของตน

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี

26 ต.ค. 48

วันที่ตอบ