1068 ผู้หญิงตักบีรอย่างไร

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:39

 

คำถาม : เวลาตักบีร สำหรับผู้หญิงแล้ว มือต้องอยู่ในลักษณะใด

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺการละหมาดของสตรีเหมือนการละหมาดของบุรุษ ไม่มีอะไรแตกต่างนอกจากที่หลักฐานระบุว่าแตกต่าง เช่น การแต่งกาย และการตักบีรของยกมือตักบีรผู้หญิงก็เหมือนผู้ชาย คือยกมือนิ้วติดกันและฝ่ามือให้หันไปยังกิบลัตและหลังมือให้ขนานกับไหล่หรือให้ยกขนานกับหู นั่นคือรูปแบบสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

23 ต.ค. 48

วันที่ตอบ