1894 วันอีดตรงกับวันศุกร์มีอะไรพิเศษ (ต้องละหมาดวันศุกร์ ?)

Submitted by dp6admin on Mon, 17/04/2023 - 01:40
คำถาม
วันอีดตรงกับวันศุกร์มีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ (ต้องละหมาดวันศุกร์มั้ย)
คำตอบ

ท่านนบีแนะนำว่า ตัวท่าานนบี(ผู้นำ/อิมาม)จะละหมาดวันศุกร์ ส่วนคนทั่วไป(ที่ละหมาดอีดแล้ว)จะไม่ละหมาดก็ได้ เพราะถือว่าการละหมาดวันอีดในช่วงเช้าก็เพียงพอแล้วสำหรับเขา (แต่ต้องละหมาดดุฮริ)

ผู้ตอบ : เชคริฏอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ : 18 พ.ย.52 

วันที่ตอบ