1888 เดือนเราะมะฎอน จะเปิดร้านขายอาหารได้ไหม ?

Submitted by dp6admin on Thu, 09/03/2023 - 16:10
คำถาม
-- ขายเปิดเผยได้ไหม ?
-- ขายให้ต่างศาสนิกได้ไหม ?
คำตอบ

- อาชีพที่ทำไม่ได้ ไม่ว่าจะนอกหรือในเดือนเราะมะฎอน คือค้าขายของหะรอม เช่น กระท่อม กัญชา
- อาชีพที่หะล้าลทุกเวลา เช่น ซ่อมรถ 
- อาชีพที่อาจะมีปัญหาคือ ขายอาหารช่วงกลางวันของเดือนเราะมะฎอน
-- ขายให้ผู้ที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ เช่น คนชรา คนป่วย มุสลิมะฮที่มีประจำเดือน คนเดินทาง ฯลฯ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 1/3/66

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง