1887 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับซะกาตเป็นอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Tue, 07/03/2023 - 12:21
คำตอบ

-- ฟะกีรหรือมิสกีน 
1- สถานะการเงิน ไม่มีเลย หรือมีแต่ไม่พอ อาจจะมีบ้าน แต่ไม่มีเงินพอใช้
2- อ่อนแอไม่สามารถดิ้นรนทำมาหากินได้ หรือทำงานได้แต่ก็ไม่พอใช้จ่าย
- มุสลิมไม่ควรเริ่มขอซะกาต ขอทาน หรือขอยืม โดยไม่จำเป็น ควรรักษาศักดิ์ศรี และเพื่อรักษาระบบซะกาต
- ศ่อฮาบะฮฺที่มาขอเศาะดะเกาะฮฺจากท่านนบี นบีบอกว่า (ซะกาต)ไม่หะล้าลสำหรับผู้ที่มีฐานะ มีรายได้เพียงพอ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 30/11/65

วันที่ตอบ