1881 "มาชาอัลลอฮฺ" ใช้อย่างไร ? ป้องกันการหลง การอิจฉา ?

Submitted by dp6admin on Tue, 21/02/2023 - 19:18
คำตอบ

ใช้เมื่อ
1- เห็นเรื่องที่เกรงว่าจะหลงไปตามมัน เช่น รถเราสวย 
2- เห็นของของคนอื่นที่เราชอบหรืออยากได้ ป้องกันไม่ให้เราอิจฉา
3- ป้องกันการหลงในสิ่งที่สวยงาม
-- มาชาอัลลอฮุ ลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ - สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์(ย่อมเกิดขึ้น) ไม่มีพลังใด ๆ(ที่จะช่วยเราได้) นอกจากที่อัลลอฮ์
-- มาชาอัลลอฮุ ตะบาเราะกัลลอฮฺ - นั่นคือพระประสงค์ของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงให้จำเริญเถิด 
การใช้ "ซุบฮานัลลอฮฺ" "อินนาลิลลาฮฺ..."

18:39  (ชาวสวน) เมื่อท่านเข้าไปในสวนของท่าน ท่านควรกล่าวว่า (มาชาอัลลอฮุ ลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ) "สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์(ย่อมเกิดขึ้น) ไม่มีพลังใด ๆ(ที่จะช่วยเราได้) นอกจากที่อัลลอฮฺ" หากท่านเห็นว่าฉันด้อยกว่าท่านทางด้านทรัพย์สมบัติและลูกหลาน

 

วันที่ตอบ