1857 ยืนแสดงความเคารพได้หรือไม่ ?

Submitted by dp6admin on Tue, 29/11/2022 - 13:53
คำตอบ

ท่านนบีกล่าวว่า "ผู้ใดที่ชอบให้คนลุกขึ้นยืนเคารพเขา ให้เตรียมที่นั่งในนรก" - ลุกขึ้นยืนต้อนรับผู้ใหญ่/ผู้รู้ ได้ - ยืนให้เกียรติญะนาซะฮฺ ได้

จาก "กิตาบุลอิลม บาบ 37"

วันที่ตอบ