1058 ละหมาดซุนนะฮฺอ่านดังหรือเบา

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:18

 

คำถาม : ละหมาดซุนนะฮฺ 2 ร็อกอะฮฺ มีวิธีละหมาดเหมือนศุบฮฺหรือเปล่า? เหนียตอย่างไร? มีบ้างคนว่าละหมาดควรอ่านดัง และบางคนบอกว่าอ่านเบาหรือเวลากลางวันให้อ่านเบา เวลากลางคืนให้อ่านดัง  ทัศนะไหนที่ท่านนบีปฏิบัติ

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การละหมาดซุนนะฮฺ 2 ร็อกอะฮฺก็มีลักษณะการละหมาดซุบฮิ ยกเว้นตอนเหนียตให้เหนียตละหมาดซุนนะฮฺ สำหรับการอ่านเสียงดังหรือไม่ ถ้าละหมาดกลางวันก็ให้อ่านเสียงค่อย ถ้าละหมาดกลางคืนก็อนุโลมให้อ่านเสียงดัง โดยเฉพาะถ้าเป็นการละหมาดกิยามุลลัยลฺ แต่ถ้าเป็นซุนนะฮฺก็ให้อ่านเสียงค่อยถ้าอยู่ในมัสยิดขณะมีคนร่วมละหมาดด้วย แต่ถ้าหากอยู่คนเดียวก็สามารถอ่านเสียงดังได้

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13ต.ค.48

วันที่ตอบ