1839 ชายมุสลิมนิกาหฺกับหญิงคริสต์หรือยิวได้หรือไม่ ?

Submitted by dp6admin on Sat, 08/10/2022 - 14:39
คำถาม
ในปัจจุบัน ชายมุสลิมนิกาหฺกับหญิงคริสต์หรือยิวได้หรือไม่ ?
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 9/9/65

วันที่ตอบ