1056 เพิ่มซิเกรหลังละหมาดได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:08

 

คำถาม :

1. การที่เรากล่าว ซุบฮานัลลอฮฺ 33 ครั้ง อัลฮัมดุลิลาฮฺ 33 ครั้ง และ อัลลอฮุอักบัร 33 ครั้ง หลังละหมาดฟัรฎู ถ้ามากกว่า 33 ครั้ง เนื่องจากการลืมหรือเจตนาจะถือว่าบิดอะฮฺไหม

2. การกล่าวคำว่า อัสตัฆฟิลลอฮ (ข้าฯขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ) 3 ครั้ง ถ้าเรากล่าวมากกว่า 3 ครั้งจะผิดไหม  ในเมื่อหนังสือบางเล่มบอกว่าให้กล่าวเพียง 3 ครั้ง

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

1. ถ้าลืมหมายถึงจำไม่ได้ว่าครบ 33 หรือไม่จึงเพิ่มให้แน่ใจว่าครบ ก็ไม่เป็นบิดอะฮฺแต่อย่างใด แต่ถ้าหากตั้งใจเพิ่มให้มากกว่า 33 โดยเป็นซิเกรหลังละหมาดและปฏิบัติเช่นนั้น(หมายถึงในการเพิ่ม)ทุกเวลาก็ย่อมเป็นบิดอะฮฺ ถ้าท่านต้องการเพิ่มซิเกรก็เพิ่มหลังจำนวนที่ท่านนบีได้ระบุไว้ หมายถึง หลังละหมาดให้ท่านซิเกรตามจำนวนที่ท่านนบีแนะนำไว้ เมื่อสำเร็จแล้วให้ซิเกรทั่วไปตามจำนวนที่ท่านประสงค์ได้

2. ไม่บังควรที่จะกล่าวเกินที่ท่านนบีเคยกล่าว ให้กล่าว 3 ครั้ง และถ้าต้องการกล่าวมากกว่านั้น ก็ไปกล่าวเวลาอื่นก็ได้

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ